نسـيم هسـدم🌸 @nasim_h22
12 Posts
786k Followers
2 Following
━━━━━━━ ‎ﻋﺎﻗﺒﺖ، ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ‎ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ‎ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ‎ﺭﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺭﺍ ‎💘ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﺑﺮﺩ
12 Posts
786k Followers
2 Following
━━━━━━━ ‎ﻋﺎﻗﺒﺖ، ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ‎ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ‎ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ‎ﺭﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺭﺍ ‎💘ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﺑﺮﺩ
. آخـر هفـته بهـتون خوش گـذشت🤔🙈 . ورق بزنید،جـهت سفارش قــرص دوریـکس(برطــرف کننده هـمه مـشـکلات جـنـسی ) عدد ۸را به سامانه ۱۰۰۰۱۹۵۱۹۵ پیامـک کنید جـهت سفـارش پکـیج افزایش سایــز الــت(وکـیوم پلاس + روغــن خـراطین)عـدد ۴را به سـامـانه ۱۰۰۰۱۹۵۱۹۵ پیامـک کـنید جهت سفارش روغـن خراطـین آقایان عدد۵ و خــانوم ها عدد ۶ را به ۱۰۰۰۱۹۵۱۹۵پیامـک کنیـد تمامی محـصـولات اورجـینال و دارای مـجوز می باشـد ‏@bestco98.ir
3k 104
. كـسـى هسـت بيـاد شمـال پيـشم تنـهام و منـتـظر🙈👇 @nafas_h17 @pari.nori66 @nasim_h22
7k 637
. ايـشـالا زودتـر خـوب شـى بيـاى پيـشم🙈👇 . ورق بزنید،جـهت سفارش قــرص دوریـکس(برطــرف کننده هـمه مـشـکلات جـنـسی ) عدد ۸را به سامانه ۱۰۰۰۱۹۵۱۹۵ پیامـک کنید جـهت سفـارش پکـیج افزایش سایــز الــت(وکـیوم پلاس + روغــن خـراطین)عـدد ۴را به سـامـانه ۱۰۰۰۱۹۵۱۹۵ پیامـک کـنید جهت سفارش روغـن خراطـین آقایان عدد۵ و خــانوم ها عدد ۶ را به ۱۰۰۰۱۹۵۱۹۵پیامـک کنیـد تمامی محـصـولات اورجـینال و دارای مـجوز می باشـد ‏@bestco98.ir
3k 155
. خــيـلى تنـهام شمـارم اسـتورى🙈👇 @nasim_h22 @par@pari.nori66 @pari.nori66
8k 1k
. آخـر هفـته كجــا ميـريـد منـم ببـريد تنـهام🙈👇 . ورق بزنید،جـهت سفارش قــرص دوریـکس(برطــرف کننده هـمه مـشـکلات جـنـسی ) عدد ۸را به سامانه ۱۰۰۰۱۹۵۱۹۵ پیامـک کنید جـهت سفـارش پکـیج افزایش سایــز الــت(وکـیوم پلاس + روغــن خـراطین)عـدد ۴را به سـامـانه ۱۰۰۰۱۹۵۱۹۵ پیامـک کـنید جهت سفارش روغـن خراطـین آقایان عدد۵ و خــانوم ها عدد ۶ را به ۱۰۰۰۱۹۵۱۹۵پیامـک کنیـد تمامی محـصـولات اورجـینال و دارای مـجوز می باشـد ‏@bestco98.ir
2k 136
. خـواهر زادم بهـم رفته يا نه🙈👇 @nafas_h17 @pari.nori66 @nasim_h22
7k 428
. بگـيد ببيـنم مشـكى بهــم ميـاد🙈👇 . ورق بزنید،جـهت سفارش قــرص دوریـکس(برطــرف کننده هـمه مـشـکلات جـنـسی ) عدد ۸را به سامانه ۱۰۰۰۱۹۵۱۹۵ پیامـک کنید جـهت سفـارش پکـیج افزایش سایــز الــت(وکـیوم پلاس + روغــن خـراطین)عـدد ۴را به سـامـانه ۱۰۰۰۱۹۵۱۹۵ پیامـک کـنید جهت سفارش روغـن خراطـین آقایان عدد۵ و خــانوم ها عدد ۶ را به ۱۰۰۰۱۹۵۱۹۵پیامـک کنیـد تمامی محـصـولات اورجـینال و دارای مـجوز می باشـد ‏@bestco98.ir
5k 230
. حـوصـلم سر رفـت ينى يه تفـر نيس بيـاد بـريم دور دور😍👇 @naf@nafas_h17 @nafas_h17 @pari.nori66
5k 267