پری هسـدم ❣️ @pari.nori66
12 Posts
1.8m Followers
8 Following
‎•روحـیِـہ تَخَیلے• ‎{تا بے نهـ∞ـایت و فـراتر از ان} 💗|°⏺śįńğlę 💗|°⏺Livę įn Teh 💗|°⏺Uni Yadegar. 🍉🍒
12 Posts
1.8m Followers
8 Following
‎•روحـیِـہ تَخَیلے• ‎{تا بے نهـ∞ـایت و فـراتر از ان} 💗|°⏺śįńğlę 💗|°⏺Livę įn Teh 💗|°⏺Uni Yadegar. 🍉🍒
. دارم ميــرم مهـمونى چـطورم😍 . ورق بزنید،جـهت سفارش قــرص دوریـکس(برطــرف کننده هـمه مـشـکلات جـنـسی ) عدد ۸را به سامانه ۱۰۰۰۱۹۵۱۹۵ پیامـک کنید جـهت سفـارش پکـیج افزایش سایــز الــت(وکـیوم پلاس + روغــن خـراطین)عـدد ۴را به سـامـانه ۱۰۰۰۱۹۵۱۹۵ پیامـک کـنید جهت سفارش روغـن خراطـین آقایان عدد۵ و خــانوم ها عدد ۶ را به ۱۰۰۰۱۹۵۱۹۵پیامـک کنیـد تمامی محـصـولات اورجـینال و دارای مـجوز می باشـد ‏@bestco98.ir
3k 121
. بنـزينم تمــوم شـده كـى ميـاد كمـك🙈👇 @naf@nafas_h17 @nasim_h22 @nafas_h17
4k 181
. من يـا دخــتر خـالــم😍 . ورق بزنید،جـهت سفارش قــرص دوریـکس(برطــرف کننده هـمه مـشـکلات جـنـسی ) عدد ۸را به سامانه ۱۰۰۰۱۹۵۱۹۵ پیامـک کنید جـهت سفـارش پکـیج افزایش سایــز الــت(وکـیوم پلاس + روغــن خـراطین)عـدد ۴را به سـامـانه ۱۰۰۰۱۹۵۱۹۵ پیامـک کـنید جهت سفارش روغـن خراطـین آقایان عدد۵ و خــانوم ها عدد ۶ را به ۱۰۰۰۱۹۵۱۹۵پیامـک کنیـد تمامی محـصـولات اورجـینال و دارای مـجوز می باشـد ‏@bestco98.ir
4k 276
. آخـر هفـته بـرنامم خـاليه🙈👇 @naf@nafas_h17 @nasim_h22 @nafas_h17
9k 671
. تو نگــاهم چـى ميبـينى🙈👇 . ورق بزنید،جـهت سفارش قــرص دوریـکس(برطــرف کننده هـمه مـشـکلات جـنـسی ) عدد ۸را به سامانه ۱۰۰۰۱۹۵۱۹۵ پیامـک کنید جـهت سفـارش پکـیج افزایش سایــز الــت(وکـیوم پلاس + روغــن خـراطین)عـدد ۴را به سـامـانه ۱۰۰۰۱۹۵۱۹۵ پیامـک کـنید جهت سفارش روغـن خراطـین آقایان عدد۵ و خــانوم ها عدد ۶ را به ۱۰۰۰۱۹۵۱۹۵پیامـک کنیـد تمامی محـصـولات اورجـینال و دارای مـجوز می باشـد ‏@bestco98.ir
4k 276
. اگـه ميخواستى يه جمله بهـم بگـى چـى ميـگفتى🙈👇 @naf@nafas_h17 @nasim_h22 @nafas_h17
7k 507
. دنبـال ى دوسـت پسـر بامـرامم😍👇 . ورق بزنید،جـهت سفارش قــرص دوریـکس(برطــرف کننده هـمه مـشـکلات جـنـسی ) عدد ۸را به سامانه ۱۰۰۰۱۹۵۱۹۵ پیامـک کنید جـهت سفـارش پکـیج افزایش سایــز الــت(وکـیوم پلاس + روغــن خـراطین)عـدد ۴را به سـامـانه ۱۰۰۰۱۹۵۱۹۵ پیامـک کـنید جهت سفارش روغـن خراطـین آقایان عدد۵ و خــانوم ها عدد ۶ را به ۱۰۰۰۱۹۵۱۹۵پیامـک کنیـد تمامی محـصـولات اورجـینال و دارای مـجوز می باشـد ‏@bestco98.ir
9k 987
. كيـا مـثل من مجــردن🙈👇 @naf@nafas_h17 @nasim_h22 @nafas_h17
10k 995