######### តែងមុខដោយ : បញ្ញា # ផ្វើសក់ដោយ : @mmeng_go # CINCIN Cosmetics By Cindy # Freelanced Makeup and Hair Style 💋 # FB page: Panha makeup artist # IG : Panha_9999 # YouTube : Makeup artist by Panha # លេខទូរសព្ទ័ផ្ទាល់ខ្លួន : 081999909 # សំរាប់ការកក់ទុកមុនសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ Cindy&NK Salon3 Toulkok : 0715216813 -ចង់បានការផាត់មុខនិងធ្វើសក់ស្រស់ស្អាតកុំភ្លេច Cindy&NK salon3 Toulkok #Cambodia #Cambodiastar #Cambodiaprettygirl #khmerstar #darakhmer #makeup #makeuplover #makeupoftheday #makeupart #makeuptutorial #makeupsexy #cutie #cute #lovely #hairstyle #hairstylist #o #haircolor #conturingy #smooth #like4like #likeforlike #cambodiamakeup #cindysalon#cincin#cindysalontoulkork
0 0
Congratulations atas gelarnya NraisMakeUp💄 Kamis 14 November MakeUp Wisuda Makeup jam 4.30 Yg minat makeup party, wedding,dll . . #makeupart #MakeUpoftheday #MakeUpwisuda #hairdo #MakeUplamaran #MakeUpgraduation #MakeUpnaturallook #MakeUpflawless #hightlight #LtPRO #maybelline #MakeOver By.NraissMakeUp @Nrais_MakeUp
0 0
sorry for not posting in so long! I literally never remember to take photos of clients 😥 but here is my beautiful friend @liv_chantal for her bridal trial!
11 2
2 0